O kurzu

„SEBEOBRANA V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ“ je dvouletý kurz univerzity třetího věku (U3V) na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 

Náplň kurzu:

Okruh “fyzická sebeobrana + právo”

 • vysvětlení zákl. pojmů jako jsou sebeobrana, útok, zbraň, nepřiměřená obrana
 • bojové umění a jeho různé styly při použití v sebeobraně
 • jak se chovat při napadení jedním útočníkem, jak vůči více útočníkům (z pohledu sebeobrany)
 • sebeobrana na širokém prostranství (náměstí, ulice) vs. sebeobrana ve stísněných prostorách (kupé ve vlaku, toaleta)
 • vysvětlení zákl. druhů sebeobrany a rozdíly mezi nimi (civilní, vojenská, policejní …)
 • základníá výklad práva v oblasti sebeobrany (kdy je to ještě sebeobrana, kdy už nikoliv)
 • ukázky základních technik a jejich použití (úder, kop, kryt, vysmeknutí se)
 • ukázky a vyzkoušení si zákl. technik sebeobrany (obrana proti uchopení za ruku, oděv, vlasy)
 • ukázka úderových ploch (čím vším na svém těle můžeme útočníka udeřit nebo kopnout)
 • ukázka citlivých bodů na lidském těle + jak se lidské tělo chová při útoku na tyto body
 • jak se chovat a bránit vůči útočníkovi se zbraní (hůl, nůž, střelná zbraň)
 • věci denní potřeby použité jako zbraň (klíče, hůl, deštník, opasek …)
 • oficiální zbraně používané pro sebeobranu (pepřový sprej, nůž, střelná zbraň …)
 • obrana proti proti psovi, jak se chovat při střetu s neznámým psem

Okruh “zdravověda”

 • poskytnutí první pomoci po sebeobraně (řezné a bodné rány, pohmožděniny, zlomeniny …)

Okruh “psychologie”

 • jak se chovat při napadení, na co nezapomínat
 • jak se chovat při napadení jedním útočníkem, jak vůči více útočníkům (z pohledu psychologie)
 • lidské chování ve stresu
 • jak se zachovat pří útoku psem

 
 Myslíte si, že jste již staří naučit se některému bojovému umění nebo sebeobraně?
Omyl, začít lze v každém věku (s přihlédnutím ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu).
Zde je video ukázka, která vás snad o tom přesvědčí.

 
Zdroj: youtube.com